kontakt
 
Encyklopedia PWN
kontakt,
substancja stała katalizująca reakcję między gazowymi reagentami;
k. są najczęściej metale, ich stopy lub tlenki, często są to mieszaniny kilku substancji; zwiększenie aktywności katalizatora uzyskuje się przez rozwinięcie jego powierzchni i ewentualnie dodatek substancji zw. promotorem lub aktywatorem; k. stosuje się w postaci np. folii, siatek, drobnych cząstek zawieszonych w gazie (fluidyzacja) lub osadza na powierzchni stałej substancji o bardzo dużej powierzchni właściwej (np. silnie porowatej; tzw. nośnik katalizatora); w reakcji katalitycznej bierze udział nie cała dostępna powierzchnia k., lecz tylko jej fragmenty zw. centrami aktywnymi (kataliza). Podczas użytkowania często aktywność kontaktu maleje w wyniku np. rekrystylizacji; w wyniku adsorpcji tzw. trucizn w centrach aktywnych może nastąpić dezaktywacja — tzw. zatrucie k. Z udziałem kontaktów prowadzi się wiele procesów przem. (kontaktowy proces).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia