fuzja genów
 
Encyklopedia PWN
fuzja genów,
genet. naturalne zjawisko polegające na połączeniu części 2 genów w drodze niewzajemnego crossing-over albo delecji oraz technika badawcza polegająca na celowym połączeniu fragmentów 2 genów przy użyciu metod inżynierii genetycznej;
wykorzystywana m.in. do badania aktywności danego promotora lub zaopatrzenia danego genu lub jego produktu w nowe, żądane właściwości, takie jak selektywna ekspresja genu; uzyskane właściwości pozwalają wykorzystać gen lub jego produkt w biotechnologii i terapii genowej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia