sekwencja wzmacniająca
 
Encyklopedia PWN
sekwencja wzmacniająca, enhancer,
genet. sekwencja w DNA zwiększająca transkrypcję, położona w pewnej odległości od genu, którego ekspresję reguluje;
sekwencje wzmacniające występują u organizmów eukariotycznych o bardziej złożonej budowie i ich wirusów; mechanizm działania sekwencji wzmacniających polega na wiązaniu jednego lub wielu różnych czynników transkrypcyjnych niezbędnych do aktywacji danego promotora (aktywują one inicjację transkrypcji); dzięki powstaniu pętli DNA zbliżającej do siebie sekwencje wzmacniające i promotora czynniki te mogą oddziaływać jednocześnie na promotora; sekwencje wzmacniające są ważnym elementem regulującym ekspresję genów u eukariontów (regulacja genetyczna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia