reakcja łańcuchowa polimerazy
 
Encyklopedia PWN
reakcja łańcuchowa polimerazy, ang. Polymerase Chain Reaction (PCR),
technika laboratoryjna biologii molekularnej pozwalająca na powielanie wybranego odcinka DNA in vitro;
oprac. 1983; polega na cyklicznej replikacji odcinka kwasu nukleinowego ograniczonego sekwencjami komplementarnymi do użytych starterów; mieszanina reakcyjna zawierająca wyjściową próbkę, startery, trójfosforany nukleotydów oraz termostabilną polimerazę DNA jest inkubowana w precyzyjnie zmienianej temperaturze, co wymusza zajście kolejnych etapów każdego cyklu amplifikacji (denaturacji, renaturacji i polimeryzacji); z 1 wyjściowej cząsteczki DNA można teoretycznie po 35 cyklach uzyskać ok. 109 kopii; reakcja łańcuchowa polimerazy znalazła szerokie zastosowanie w biologii molekularnej, diagnostyce med. i medycynie sądowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia