amplifikacja DNA
 
Encyklopedia PWN
amplifikacja DNA,
proces powodujący zwiększenie liczby kopii danego odcinka DNA (genu) przypadających na genom;
występująca naturalnie amplifikacja DNA jest mechanizmem regulacyjnym, umożliwiającym trwałe zwiększenie ilości produktu danego genu w odpowiedzi na zmianę w parametrach środowiska lub w ramach zaprogramowanego cyklu rozwojowego; dodatkowe kopie genów mogą występować w chromosomach ułożone szeregowo w miejscu (locus) danego genu albo poza chromosomami jako DNA pozachromosomowe; amplifikacja DNA jest ważnym czynnikiem w ewolucji, dostarcza dodatkowe kopie genu, zmniejszając presję selekcyjną na zachowanie pełnej funkcjonalności każdej kopii, co z kolei umożliwia zmiany w jednej z wersji danego genu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia