genom
 
Encyklopedia PWN
genom
[gr.],
kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu;
w przypadku organizmów diploidalnych i poliploidalnych jest to pojedynczy (haploidalny); zestaw chromosomów pochodzących od jednego z rodziców; genom tworzy dwuniciowy DNA (u wszystkich organizmów komórkowych) bądź jedno- lub dwuniciowy RNA (u niektórych wirusów i u wiroidów). Genom prokariontów to koliste cząsteczki DNA związane z białkami zapewniającymi upakowanie materiału genetycznego w formie nukleoidu. Genom eukariontów dzieli się na: genom jądrowy i genom pozajądrowy; genom jądrowy jest utworzony przez haploidalny zestaw chromosomów zlokalizowany w jądrze komórkowym; tworzy wysoce upakowaną i uporządkowaną wielopoziomową strukturę, powstającą w wyniku oddziaływania DNA z histonami (nukleosom, chromatyna); genom pozajądrowy jest tworzony przez cząsteczki DNA i zlokalizowany w mitochondriach i plastydach (dziedziczenie pozachromosomowe).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia