Genom eukariontów

Encyklopedia PWN

genom
[gr.],
kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu;
eukarionty, organizmy eukariotyczne, organizmy jądrowe, jądrowce, karionty, karioty, Eukaryota, Eucaryota, Eucarya, Karyota, Caryota,
organizmy zbudowane z komórek o wyższym stopniu organizacji;
gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
zespół procesów odpowiedzialnych za przekształcanie informacji genetycznej zawartej w genie w funkcjonalne białko lub RNA.
geny podzielone, geny nieciągłe,
geny, w których sekwencja kodująca (egzony) sekwencję aminokwasową białka jest poprzedzielana odcinkami niekodującymi (introny);
geny decydujące o prawidłowym zróżnicowaniu poszczególnych segmentów ciała u wyżej uorganizowanych eukariontów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia