genom pozajądrowy

Encyklopedia PWN

genom
[gr.],
kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia