Projekt Poznania Genomu Ludzkiego
 
Encyklopedia PWN
Projekt Poznania Genomu Ludzkiego, Human Genome Project (HGP),
program nauk. mający na celu poznanie sekwencji DNA ludzkiego genomu i identyfikację występujących w nim genów;
finansowany przez rządy USA i niektórych krajów UE. W 1989 założono międzynar. organizację Human Genome Organisation (HUGO) koordynującą współpracę w tym zakresie; 1990 rozpoczęto HGP w USA i Francji; 1990–92 kier. programu był J. Watson, od 1993 F. Collins; do konsorcjum HGP należały: USA, Chiny, Francja, Niemcy, Japonia i W. Brytania, w pracach brały udział także laboratoria z innych krajów; planowano, że realizacja projektu zajmie 15 lat. W 1998 zadanie poznania sekwencji ludzkiego DNA do końca 2001 postawiła przed sobą firma Celera Genomics kierowana przez C. Ventera; Celera Genomics zastosowała nową metodę polegającą na sekwencjonowaniu losowych fragmentów DNA; VI 2000 ogłoszono, że poznano wstępny opis genomu człowieka, a dane uzyskane przez HGP i Celera Genomics opublikowano w 2 niezależnych artykułach. 14 IV 2003 HGP i Celera opublikowały wspólny dokument stwierdzający zakończenie sekwencjonowania 99% genomu z trafnością 99,99%; dane pochodzące z HGP są publicznie dostępne. Poznanie genomu człowieka pozwoliło na oszacowanie liczby występujących w nim genów na ok. 20–25 tys. (początkowo zakładano istnienie ok. 100 tys. genów); nadal są prowadzone badania nad identyfikacją i funkcją genów, a także publikowane analizy sekwencji poszczególnych chromosomów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia