genomika
 
Encyklopedia PWN
genomika
[gr.],
nauka zajmująca się badaniem całych genomów oraz analizą funkcjonowania zawartych w nich genów (gen);
łączy nauki biologiczne z matematyką i informatyką; jest nierozłącznie związana z zastosowaniem bioinformatyki; genomika strukturalna zajmuje się poznaniem sekwencji nukleotydowej genomu, uporządkowaniem uzyskanych w wyniku sekwencjonowania fragmentów i zidentyfikowaniem w nich obszarów odpowiadających poszczególnym genom; genomika funkcjonalna przypisuje funkcje genom, bada wpływ ich produktów na funkcjonowanie komórki oraz przyczyny aktywacji i wyciszania genów. Dzięki genomice porównawczej można próbować śledzić historię ewolucji życia na Ziemi; zagadnienia ewolucyjne stanowią też ważny element w rozważaniach genomiki teoretycznej, która, posługując się metodami matematyki i informatyki, poszukuje ogólnych prawidłowości rządzących strukturą i ewolucją genomów. Termin „genomika” wprowadził 1986 Th.H. Roderick.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia