spacer chromosomalny
 
Encyklopedia PWN
spacer chromosomalny,
genet. technika badawcza pozwalająca na uporządkowanie fragmentów DNA w bibliotece genowej (bank genów);
polega na poszukiwaniu takich klonów, które zawierają sekwencję DNA identyczną z tą, która jest obecna na końcu klonu, od którego rozpoczyna się s.ch.; klony te stanowią przedłużenie klonu wyjściowego; w następnym kroku poszukuje się klonów zawierających sekwencję obecną na końcu jednego z klonów wybranych w pierwszym kroku; wielokrotne powtarzanie tej procedury umożliwia stworzenie uporządkowanej kolekcji klonów zawierających (we fragmentach) cały odcinek chromosomu, łączący nawet odległe markery genetyczne lub geny; jako ostateczny rezultat można uzyskać uporządkowaną bibliotekę całego chromosomu; w odróżnieniu od skoku chromosomalnego rezultatem s.ch. może być uzyskanie pełnej informacji o przebytym odcinku; s.ch. jest często pierwszym etapem przygotowania biblioteki genowej do sekwencjonowania całego chromosomu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia