pseudogeny
 
Encyklopedia PWN
mogą powstać z genów, które uległy duplikacji, a następnie stały się niefunkcjonalne na skutek mutacji, lub też w wyniku odwrotnej transkrypcji mRNA genów aktywnych i włączenia w różne miejsca genomu; nie ulegają ekspresji, choć niektóre mogą być transkrybowane, ale nie powstaje z nich funkcjonalne białko.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia