genom jądrowy

Encyklopedia PWN

genom
[gr.],
kompletny zestaw informacji genetycznej danego organizmu;
kompletny zestaw informacji genetycznej człowieka;
odmienność w budowie i funkcjonowaniu jąder w obrębie jednej komórki, tworzących tzw. aparat jądrowy;
bakterie
[gr. baktḗrion ‘laseczka’],
organizmy jednokomórkowe o prostej budowie, wielkości od 0,2 do kilkudziesięciu µm;
Krymski, Półwysep, Krym, ukr. Krymśkyj piwostriw, Kryms'kyi pivostriv, ros. Krymskij połuostrow, Krymskij poluostrov,
półwysep w południowej części Ukrainy, między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim; stanowi Republikę Autonomiczną Krymu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia