rybozymy
 
Encyklopedia PWN
rybozymy,
cząsteczki kwasów rybonukleinowych (RNA) o właściwościach katalitycznych, zbliżonych do enzymów białkowych;
np. niektóre introny w powstającym pierwotnym transkrypcie mają zdolność samowycinania się (1984 wykazane przez T. Cecha i S. Altmana).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia