peptydowe wiązanie
 
Encyklopedia PWN
peptydowe wiązanie,
wiązanie amidowe między grupą α-karboksylową jednego aminokwasu a grupą α-aminową drugiego;
występuje w peptydach, białkach; wiązanie peptydowe jest opisywane strukturami mezomerycznymi (mezomeria);
jego właściwa forma jest pośrednia między wiązaniem pojedynczym i podwójnym (wiązanie C–N ma w ok. 40%, a wiązanie C–O w ok. 60% charakter wiązania podwójnego), wymusza to płaskie ułożenie 4 podstawowych atomów wiązania amidowego –C(O)–N(H)–; występujące w peptydach i białkach płaskie wiązania peptydowe (częściej w konfiguracji trans, rzadziej w cis) mają istotny wpływ na budowę przestrzenną cząsteczek; wiązanie peptydowe powstaje w złożonym, enzymatycznym procesie biosyntezy białka, a ulega hydrolizie pod wpływem enzymów (peptydaz) lub pod wpływem kwasów i zasad w środowisku wodnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia