hydrolazy peptydów
 
Encyklopedia PWN
hydrolazy peptydów, proteazy,
enzymy z klasy hydrolaz, katalizują hydrolityczne rozszczepienie wiązań peptydowych.
Dzieli się je na egzopeptydazy (peptydazy) i endopeptydazy (proteinazy); u zwierząt biorą udział w procesie trawienia białek (proteoliza) w przewodzie pokarmowym (pepsyna, rennina, trypsyna i chymotrypsyna, amino- i karboksypeptydazy); występują w komórkach nerek, wątroby, płuc i in. (katepsyny), w osoczu biorą udział w krzepnięciu krwi (trombina, plazmina); hydrolazy peptydów występują także u roślin (papaina, ficyna i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia