proenzymy
 
Encyklopedia PWN
proenzymy
[łac.-gr.],
zymogeny,
nieaktywne postacie enzymów;
w wyniku specyficznej hydrolizy jednego lub więcej wiązań peptydowych ulegają nieodwracalnej aktywacji polegającej zwykle na odblokowaniu miejsca aktywnego; aktywacja zachodzi w miejscu i czasie fizjologicznie właściwym; taki mechanizm regulacji aktywności enzymatycznej występuje w procesach krzepnięcia krwi, rozpuszczania skrzepu, w trakcie rozwoju organizmów, zachodzi także w przypadku wielu proteolitycznych enzymów trawiennych, jak chymotrypsyna, trypsyna i elastaza (enzymy trzustkowe) oraz pepsyna (żołądkowy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia