polirybosomy
 
Encyklopedia PWN
polirybosomy
[gr.],
polisomy,
biol. struktury występujące w komórkach pro- i eukariotycznych, złożone z zespołu rybosomów związanego z cząsteczką informacyjnego RNA (mRNA);
uczestniczą w syntezie polipeptydów (translacja), która odbywa się w cytozolu, na błonach siateczki śródplazmatycznej szorstkiej oraz w mitochondriach i chloroplastach; każdy polirybosom syntetyzuje jeden rodzaj polipeptydu, którego strukturę wyznacza sekwencja kodonów w mRNA; liczba cząsteczek polipeptydu syntetyzowanego przez pojedynczy polirybosom jest równa liczbie tworzących go rybosomów (każdy rybosom syntetyzuje taki sam polipeptyd i funkcjonuje niezależnie od pozostałych); dzięki polirybosomom znacznie zwiększa się wydajność procesu translacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia