miejsce wiążące rybosomy
 
Encyklopedia PWN
miejsce wiążące rybosomy, sekwencja Shine–Dalgarno,
genet. region w mRNA prokariontów bogaty w zasady purynowe, położony zazwyczaj w odległości 6–8 nukleotydów od kodonu inicjującego translację;
np. u Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) sekwencja consensus miejsca wiążącego rybosomy to 5′ AGGAGG 3′; miejsce wiążące rybosomy wiąże prowadzące translację rybosomy dzięki komplementarności do sekwencji położonej w pobliżu końca 3′ mniejszej cząsteczki rRNA, wchodzącej w skład prokariotycznych rybosomów; długość miejsca wiążącego rybosomy i jego oddalenie od kodonu inicjującego ma duży wpływ na wydajność translacji danego genu; ponadto istnienie tej sekwencji, zaznaczającej niejako wszystkie kodony będące prawidłowymi miejscami inicjacji translacji, umożliwia u prokariontów syntezę wielu łańcuchów polipeptydowych na podstawie różnych odcinków tej samej cząsteczki mRNA.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia