Golgiego aparat
 
Encyklopedia PWN
Golgiego aparat, Golgiego kompleks,
anat. organellum komórkowe w postaci systemu spłaszczonych, obłonionych woreczków (cystern) oraz towarzyszących im pęcherzyków i wakuoli, występujących w cytoplazmie większości komórek eukariotycznych (eukarionty)
pojedyncza podjednostka aparatu Golgiego nosi nazwę diktiosomu; w komórkach może występować 1 diktiosom (np. w niektórych komórkach kręgowców) lub może być ich wiele (np. w komórkach roślin); do podstawowych funkcji aparatu Golgiego należy: a) gromadzenie białek powstałych w szorstkiej siateczce śródplazmatycznej; b) segregacja tych białek i ich przebudowa, np. wiązanie z cukrami, w wyniku czego powstają glikoproteiny; c) uformowanie przetworzonych białek w wakuole wydzielnicze (sekrecyjne); d) synteza mukopolisacharydów i glikolipidów; e) udział w tworzeniu białek integralnych błon komórki; f) formowanie różnego typu struktur, np. akrosomu w plemniku, parzydełek u parzydełkowców, ściany komórkowej w komórkach roślinnych. Aparat Golgiego został odkryty i opisany przez C. Golgiego (1898).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia