glikolipidy
 
Encyklopedia PWN
glikolipidy
[gr.],
złożone związki chemiczne, zbudowane z reszt sacharydowych połączonych kowalencyjnie z lipidami (glikokoniugaty) ;
do glikolipidów są zaliczane: 1) glikozyloglicerydy, w których część lipidową stanowi reszta glicerolu zestryfikowana wyższymi kwasami tłuszczowymi; 2) glikosfingolipidy (sfingolipidy) — część lipidową stanowi sfingozyna połączona z kwasami tłuszczowymi (ceramid); 3) poliprenylofosfosacharydy — część lipidową stanowi alkohol poliprenol posiadający reszty fosforanowe; 4) glikolipidy mikroorganizmów o różnej budowie. Glikolipidy są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, gł. w błonach plazmatycznych komórek, gdzie wspólnie z lipidami i glikoproteinami tworzą podwójną warstwę lipidową; pełnią funkcję receptorów, mają właściwości antygenowe; duża zawartość glikolipidów w komórkach układu nerwowego wskazuje na ich udział w przenoszeniu impulsów nerwowych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia