glikoproteiny
 
Encyklopedia PWN
glikoproteiny
[gr.],
białka zawierające do kilkudziesięciu procent sacharydów połączonych z białkiem wiązaniem glikozydowym (glikokoniugaty);
zależnie od rodzaju wiązania rozróżnia się O-glikoproteiny i N-glikoproteiny; najczęściej fragment sacharydowy, bezpośrednio połączony z białkiem, ma budowę stałą (rdzeń) i składa się z d-galaktozy i N-acetylogalaktozaminy (O-glikoproteiny) lub z d-mannozy i N-acetyloglukozaminy (N-glikoproteiny); glikoproteiny są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie: są składnikami śluzowatych wydzielin organizmów zwierzęcych (mucyny), występują w osoczu krwi (immunoglobuliny), erytrocytach (substancje grupowe krwi), tkankach łącznych (mukopolisacharydy), antygenach wirusów, hormonach przysadki, albuminie jaj.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia