sensowna nić
 
Encyklopedia PWN
sensowna nić, nić kodująca,
jedna z nici DNA, której sekwencja nukleotydowa jest identyczna z sekwencją pierwotnego produktu transkrypcji danego genu (wyjąwszy zamianę tyminy na uracyl w RNA);
u prokariontów sekwencja nić sensowna jest identyczna z sekwencją mRNA, u eukariontów, ze względu na składanie i redagowanie mRNA, identyczności nie ma; nić sensowna jest komplementarna do nici antysensownej (niekodującej, matrycowej); termin „nić sensowna” odnosi się do danego genu, a nie do całej cząsteczki DNA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia