regulatory wzrostu roślin

Encyklopedia PWN

związki org., pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które w znikomych ilościach wpływają na procesy wzrostu i rozwoju rośliny (gł. pobudzają je lub hamują);
poddawanie roślin działaniu syntetycznych preparatów o charakterze regulatorów wzrostu (fitohormonów), pobudzających lub hamujących wzrost i rozwój roślin;
pestycydy
[łac. pestis ‘zaraza’, occido ‘zabijam’],
substancje chem., syntetyczne lub naturalne, stosowane gł. jako środki ochrony roślin uprawnych, ponadto do ochrony drewna, tworzyw sztucznych i in. materiałów oraz do zwalczania pasożytów zwierząt i ludzi.
fitohormony
[gr. phytón ‘roślina’, hormán ‘pobudzać’],
hormony roślinne, bioregulatory roślinne,
fizjol. związki chemiczne wytwarzane przez rośliny;
bonsai
[jap.] Wymowa,
sposób uprawy roślin, gł. drzewiastych, w pojemnikach, uważany za sztukę piękną zbliżoną do rzeźby, a także rośliny w ten sposób uprawiane;
regulator wzrostu roślin hamujący wzrost elongacyjny (długości) i stymulujący wzrost grubości roślin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia