morfogeneza roślin
 
Encyklopedia PWN
morfogeneza roślin,
wykształcanie się form roślin lub ich organów;
cechy organizmu są zdeterminowane genetycznie, ale początek działania genów jest oddzielony od ostatecznego efektu morfologicznego bardzo długim i złożonym łańcuchem różnych procesów życiowych; pewne modyfikacje w kształtowaniu się organizmu mogą zachodzić także pod wpływem czynników zewnętrznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia