korelacje wzrostowe u roślin
 
Encyklopedia PWN
korelacje wzrostowe u roślin,
fizjol. oddziaływania komórek, tkanek i organów roślin na wzrost i rozwój innych ich tkanek i organów.
Typowym przykładem jest dominacja wierzchołkowa: u wielu roślin aktywnie rosnący pąk szczytowy pędu lub wierzchołek głównego korzenia hamują rozwój bocznych odgałęzień na pędzie lub korzeniu; usunięcie pąka szczytowego powoduje rozwój pąków bocznych, z których jeden przejmuje rolę pąka szczytowego i zaczyna hamować rozwój innych pąków; działanie pąka szczytowego można zastąpić podaniem auksyny w miejscu odcięcia pąka; wykazano, że w tym zjawisku uczestniczą też cytokininy oraz kwas abscysynowy i eten, a także czynniki żywieniowe (dostępność substancji pokarmowych).
Do zjawisk korelacyjnych należą też: uprzywilejowany wzrost korzenia w warunkach suszy glebowej (prowadzi do zmiany stosunku masy pędu do korzenia), wzrost blaszek liściowych na grubość przy ograniczeniu wzrostu ich powierzchni, odcinanie liści i owoców na pewnych etapach rozwoju osobniczego lub po zadziałaniu czynników stresowych, regeneracja korzeni na odciętych pędach lub ogonkach liściowych, organogeneza w warunkach in vitro, ruchy wzrostowe i in. zjawiska zaangażowane w morfogenezę roślin. Podstawą tych wszystkich zjawisk jest zmiana równowagi hormonalnej w tkankach rośliny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia