dominacja wierzchołkowa

Encyklopedia PWN

fizjol. oddziaływania komórek, tkanek i organów roślin na wzrost i rozwój innych ich tkanek i organów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia