tkanki roślinne
 
Encyklopedia PWN
tkanki roślinne,
zespoły komórek w roślinie wyróżnione ze względu na strukturę i funkcję, położenie i pochodzenie;
rozróżnia się tkanki roślinne twórcze (merystem) i tkanki roślinne stałe, powstające w wyniku działalności tkanek twórczych. Tkanki roślinne stałe są zbudowane z komórek dojrzałych, tworzących w roślinie układy pełniące określone funkcje, np. układ chłonny, przewodzący, okrywający, wzmacniający; wśród tkanek roślinnych stałych rozróżnia się tkanki roślinne pierwotne — powstałe z merystemów wierzchołkowych, i tkanki roślinne wtórne — powstałe z merystemów wtórnych. W zależności od tego, czy tkanka składa się z jednego czy kilku typów komórek, dzieli się tkanki roślinne stałe na jednorodne i niejednorodne; do tkanek roślinnych jednorodnych należą: tkanka miękiszowa, twardzica, zwarcica, korek, do tkanek roślinnych niejednorodnych: drewno, łyko. Powstawanie tkanek roślinnych jest charakterystyczne dla roślin naczyniowych; badaniem tkanek roślinnych zajmuje się histologia roślin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia