jednorodne

Encyklopedia PWN

mat. przestrzeń topologiczna, w której dla dowolnych 2 punktów istnieje homeomorfizm przeprowadzający jeden z tych punktów na drugi; innymi słowy: położenie każdego punktu w p.j. jest takie samo;
model kosmologiczny, w którym gęstość materii nie zależy od miejsca, choć może zmieniać się w czasie;
mat. funkcja, której wartość po pomnożeniu każdej ze zmiennych niezależnych przez dowolną liczbę t zostaje pomnożona przez tp (f.j. stopnia p);
mat. suma jednomianów tego samego stopnia;
koloid
[gr. kólla ‘klej’, eídos ‘postać’],
układ koloidalny, układ koloidowy,
układ dyspersyjny (rozproszony), tj. składający się z fazy rozpraszającej (zw. fazą ciągłą lub ośrodkiem dyspersyjnym) i fazy rozproszonej (zw. fazą zdyspergowaną);
substancje chem. zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości gorących gazów, stanowiące źródło energii i czynnik roboczy w silnikach rakietowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia