funkcja jednorodna
 
Encyklopedia PWN
funkcja jednorodna,
mat. funkcja, której wartość po pomnożeniu każdej ze zmiennych niezależnych przez dowolną liczbę t zostaje pomnożona przez tp (f.j. stopnia p);
funkcja f(x1, x2, ... , xn) jest f.j., gdy istnieje taka liczba rzeczywista p, że dla dowolnego t zachodzi równość: f(tx1, tx2, ... , txn) = tpf(x1, x2, ... , xn); f.j. są np.: f(x, y) = (ax + by)/(cx + dy) — f.j. stopnia 0, g(x, y) = x2 + xy + y2 — f.j. stopnia 2, — f.j.stopnia 1/2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia