wtórne

Encyklopedia PWN

wtórne drewno, zw. drewnem technicznym,
bot. tkanka roślin naczyniowych powstająca z miazgi łykodrzewnej;
określenie zaostrzonej XVI–XVIII w. formy poddaństwa (poddaństwo osobiste) w środkowej i wschodniej Europie.
bot. proces pogrubiania łodygi lub korzenia u roślin;
ekon. rynek, na którym są dokonywane transakcje papierami wartościowymi po ich wstępnej emisji na rynku pierwotnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia