wtórne

Encyklopedia PWN

wtórne drewno, zw. drewnem technicznym,
bot. tkanka roślin naczyniowych powstająca z miazgi łykodrzewnej;
określenie zaostrzonej XVI–XVIII w. formy poddaństwa (poddaństwo osobiste) w środkowej i wschodniej Europie.
bot. proces pogrubiania łodygi lub korzenia u roślin;
ekon. rynek, na którym są dokonywane transakcje papierami wartościowymi po ich wstępnej emisji na rynku pierwotnym;
emisja elektronów zachodząca pod wpływem padającego na ciało strumienia elektronów lub jonów o dostatecznie dużej energii;
produkcja na poziomach troficznych konsumentów (destruentów, roślinożerców i drapieżników).
skóra otrzymywana z rozwłóknionych odpadów skór bydlęcych garbowanych (cyplowin, strużyn) i sklejonych żywicą syntetyczną;
filoz. jedna z 3 podstawowych, oprócz rozumu i woli, sfer ludzkiej duszy.
mikroskop elektronowy skaningowy, ang. Scanning Elektron Microscope (SEM),
rodzaj mikroskopu elektronowego, w którym wiązka elektronów, skupiona na powierzchni badanej próbki w plamkę o bardzo małej średnicy (do 0,1 nm), omiata wybrany prostokątny obszar powierzchni ruchem skanującym, linia po linii.
jedno z podstawowych pojęć socjologii. Grupa społeczna jest zbiorowością ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiającą się w poczuciu łączności, przynależności grupowej i działaniu na rzecz realizacji wspólnych celów.
ogniwo galwaniczne, ogniwo elektrochemiczne,
źródło energii elektrycznej, składające się zwykle z 2 różnych półogniw (elektroda) stykających się od strony elektrolitu bezpośrednio (jeśli elektrolit jest wspólny) albo pośrednio poprzez błonę półprzepuszczalną lub klucz elektrolityczny.
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
Chopin Wymowa, Szopen, Fryderyk (Franciszek), ur. 1 III (22 II?) 1810, Żelazowa Wola, zm. 17 X 1849, Paryż,
najwybitniejszy kompozytor polski, słynny pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu.
Dynarskie, Góry, serb. i chorw. Dinarsko gorje, Dinarske planine,
góry na Półwyspie Bałkańskim, ciągną się wzdłuż wschodnich wybrzeży Morza Adriatyckiego, w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze;
Iberyjski, Półwysep, Półwysep Pirenejski, hiszp. i portug. Península Ibérica,
półwysep w południowo-zachodniej części Europy, między otwartym Oceanem Atlantyckim na zachodzie i południowym zachodzie, Zatoką Biskajską na północy oraz Morzem Śródziemnym na wschodzie i południu, kształtem zbliżony do kwadratu;
bot. wszystkie tkanki roślinne (pierwotne i wtórne) usytuowane w łodygach i korzeniach roślin naczyniowych na zewnątrz od miazgi łykodrzewnej, pełniące funkcje ochronne;
bot. jeden z 3 podstawowych typów organów roślin naczyniowych (obok łodygi i liści), zwykle umocowujący roślinę w podłożu i pobierający zeń wodę i sole mineralne;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

surowce wtórne «odpady produkcyjne lub zużyte materiały, które po przetworzeniu mogą być użyte do produkcji czegoś»
uzwojenie wtórne «uzwojenie, z którego odbierana jest moc elektryczna»
wtórny
1. «powstały w wyniku przekształceń lub jako następstwo czegoś»
2. «powstający, otrzymywany itp. po raz drugi»
3. «mniej ważny»
4. «naśladujący coś, pozbawiony oryginalności»

• wtórnie • wtórność
wtórny analfabetyzm «utrata umiejętności czytania i pisania»
• wtórny analfabeta
rynek wtórny papierów wartościowych «rynek, na którym obraca się papierami wartościowymi sprzedanymi przez ich pierwszych posiadaczy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia