rynek pierwotny
 
Encyklopedia PWN
rynek pierwotny,
ekon. rynek, na którym po raz pierwszy są nabywane papiery wartościowe od emitenta lub subemitenta (czyli podmiotu, który na mocy umowy z emitentem nabywa papiery wartościowe emitenta celem ich dalszej odsprzedaży);
dalszy obrót papierami wartościowymi odbywa się na rynku wtórnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia