Europie

Encyklopedia PWN

konferencja dyplomatyczna państw europejskich (bez Albanii), Kanady i USA (1973–75), poświęcona opracowaniu zasad i norm dotyczących bezpieczeństwa europejskiego i współpracy między państwami, zakończona przyjęciem Aktu końcowego;
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ang. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE),
międzynarodowa, paneuropejska organizacja ds. bezpieczeństwa i współpracy, będąca kontynuatorką Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE);
układ podpisany 19 XI 1990 w Paryżu przez 22 państwa NATO i Układu Warsz.;
Gwiazda Lotniczych Załóg w Europie, ang. The Air Crew Europe Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
organizacja polonijna, działająca 1929–39 w Niemczech, z siedzibą w Berlinie;
europ, Eu, europium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 63;
mies. społ.-lit., wydawany 1929–30 w Warszawie
Europa, Eurṓpē,
mit. gr. córka fenickiego króla Agenora;
astr. naturalny satelita Jowisza, odkryty 1610 przez Galileusza i należący do 4 tzw. księżyców galileuszowych;
monotypowa, olimpijska (od 1992) klasa jachtów żaglowych;
dwumiesięcznik, wydawany od 1998 w Warszawie;
część świata położona w całości na półkuli północnej, na pograniczu półkuli zachodniej i wschodniej, stanowi wraz z Azją kontynent zwany Eurazją.
Rada Europy, ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe,
organizacja międzynarodowa, założona 1949; z siedzibą w Strasburgu.

Słownik języka polskiego PWN

europ «pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal»
Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia