niejednorodne

Encyklopedia PWN

substancje chem. zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości gorących gazów, stanowiące źródło energii i czynnik roboczy w silnikach rakietowych;
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
zespoły komórek w roślinie wyróżnione ze względu na strukturę i funkcję, położenie i pochodzenie;
pędy wytworzone przez genotypowo niejednorodne wierzchołki;
wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca działanie siły ciężkości na ciało i równa ciężarowi jednostki objętości ciała (ciężar);
Damara, Bergdama,
lud afryk. zamieszkujący Namibię;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia