twórcze

Encyklopedia PWN

czynność wytwarzania informacji obiektywnie nowych w skali danej populacji i społecznie użytecznych.
międzyśrodowiskowa organizacja twórców i naukowców, zał. IX 1980 w Warszawie;
psychol. zdolność do wytwarzania czegoś, co jest nowe i zarazem wartościowe, np. ładne, trafne, prawdziwe lub użyteczne;
film
[ang.]:
Klee Paul, ur. 18 XII 1879, Münchenbuchsee k. Berna, zm. 29 VI 1940, Muralto k. Locarno,
szwajcarski malarz i grafik, działający głównie w Niemczech.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia