myślenie twórcze
 
Encyklopedia PWN
myślenie twórcze,
czynność wytwarzania informacji obiektywnie nowych w skali danej populacji i społecznie użytecznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia