zalążnia
 
Encyklopedia PWN
zalążnia,
bot. dolna, rozszerzona część słupka kwiatu roślin okrytozalążkowych, utworzona ze zrośniętych owocolistków, zawierająca wewnątrz komorę, w której na łożysku są osadzone zalążki, po zapyleniu i po zapłodnieniu (zapłodnienie podwójne), biorąca udział w tworzeniu owocu;
zawiera utworzoną ze zrośniętych owocolistków komorę, w której na łożysku osadzone są zalążki; po zapłodnieniu zalążnia bierze udział w tworzeniu owocu; w zależności od położenia zalążni względem dna kwiatowego rozróżnia się zalążnię górną, dolną lub półdolną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia