odżywianie
 
Encyklopedia PWN
odżywianie,
pobieranie przez organizm substancji ze środowiska zewnętrznego, stanowiących materiał do budowy i odnowy składników ciała oraz źródło energii;
rozróżnia się 2 rodzaje odżywiania: autotrofizm (samożywność) i heterotrofizm (cudzożywność); organizmy autotroficzne, głównie rośliny, pobierają proste związki nieorganiczne, heterotrofy zaś (wszystkie zwierzęta, część bakterii, grzyby, niektóre rośliny kwiatowe) odżywiają się pokarmem zawierającym złożone substancje organiczne; zależnie od rodzaju pobieranego pokarmu rozróżnia się zwierzęta roślinożerne i mięsożerne, a wśród nich drapieżne — polujące na zdobycz i zwierzęta żywiące się padliną (nekrofagi) oraz żywiące się odchodami (koprofagi); wiele zwierząt, nazywanych heterofagami, żywi się pokarmem zarówno roślinnym, jak i zwierzęcym, natomiast monofagi (np. jedwabnik morwowy) pobierają pokarm ze ściśle określonego gatunku rośliny lub zwierzęcia; pobrane z otoczenia substancje są rozkładane w przewodzie pokarmowym na prostsze związki (trawienie), które po wchłonięciu do krwi ulegają dalszemu przetworzeniu, głównie w wątrobie, i są ostatecznie wykorzystywane w tkankach jako materiał budulcowy i energetyczny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia