asymilacja
 
Encyklopedia PWN
asymilacja
[łac. assimilatio < similis ‘podobny’],
przyswajanie,
biol. pobieranie przez żywe organizmy stosunkowo prostych związków chemicznych ze środowiska i wytwarzanie z nich skomplikowanych, wielkocząsteczkowych składników własnego organizmu;
najważniejszy z punktu widzenia biologicznego jest proces asymilacji dwutlenku węgla w wyniku fotosyntezy lub chemosyntezy oraz wiązanie azotu; asymilacją jest także nazywany każdy proces pobierania i włączania w strukturę komórkową wszelkich związków organicznych, głównie sacharydów i aminokwasów oraz składników mineralnych; przeciwieństwem asymilacji jest dysymilacja, czyli rozkład związków organicznych komórki i wydzielanie produktów rozkładu w formie dwutlenku węgla, pary wodnej, amoniaku i in.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia