nitrobakterie
 
Encyklopedia PWN
nitrobakterie
[łac.-gr.],
fizjologiczna grupa bakterii nitryfikacyjnych wiążących dwutlenek węgla kosztem energii uwalnianej przy utlenianiu azotanów(III) do azotanów(V);
do grupy nitrobakterii należą bakterie z rodzajów: Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospina, Nitrospira; żyją łącznie z nitrozobakteriami; wraz z nimi przeprowadzają nitryfikację; pospolite w glebie, oborniku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia