gradacja
 
Encyklopedia PWN
gradacja
[łac. gradatio ‘stopniowanie’],
biol. szybki wzrost liczebności gatunku zwierzęcego i masowe pojawienie się go na określonym obszarze;
dotyczy zwłaszcza szkodników, np. barczatki sosnówki; znane są gradacje występujące cyklicznie, np. chrabąszcza majowego co 4 lata; gradacje są wywołane głównie jednostronną działalnością gospodarczą człowieka, która narusza naturalną równowagę biocenotyczną i sprzyja wzrostowi populacji pewnych gatunków; zapobieganie gradacji szkodników i walka z nimi wchodzi w zakres ochrony roślin i lasu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia