agrocenoza
 
Encyklopedia PWN
agrocenoza
[gr. agrós ‘rola’, koinós ‘wspólny’],
agroekosystem,
ekol. biocenoza wtórna powstała w wyniku zniszczenia biocenozy naturalnej przez człowieka i stworzenia na jej miejscu sztucznego ekosystemu, silnie uproszczonego, dostosowanego do hodowli roślin.
Charakterystyczne jest uproszczenie struktur biocenozy (ograniczenie składu gat. producentów do jednej rośliny uprawnej; kontrolowanie liczebności roślinożerców, ograniczenie liczby saprotrofów); aby uzyskać wysokie plonowanie i zachować prawidłowe funkcjonowanie agrocenozy, rolnictwo wpływa na agrocenozę (przez odpowiednią organizację, mechanizację, chemizację) oraz ją przebudowuje (przez stosowanie płodozmianu, zabiegów uprawowych, strukturę upraw).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia