agroekologia
 
Encyklopedia PWN
agroekologia
[gr. agrós ‘rola’, oíkos ‘dom’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo, nauka’],
dział ekologii zajmujący się zjawiskami ekol. zachodzącymi w obrębie agrocenoz;
agroekologia bada: wpływ warunków środowiska na organizmy roślinne i zwierzęce, wpływ zabiegów agrotechn. i ochrony roślin na produktywność upraw, organizację i regulację liczebności roślinożerców, drapieżców i pasożytów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia