łańcuchy pokarmowe
 
Encyklopedia PWN
łańcuchy pokarmowe, łańcuchy troficzne,
jednostki organizacji biotycznej (biota) ekosystemów, stanowiące drogi, po których odbywa się przepływ energii;
łańcuchy pokarmowe są zbudowane z ogniw, w których skład wchodzą pojedyncze gatunki lub ich zespoły; pierwsze ogniwo tworzy zawsze zespół producentów (głównie rośliny zielone) lub innych organizmów (np. bakterie chemosyntetyzujące) mających zdolność asymilacji energii ze związków nieorganicznych; następne ogniwo stanowią konsumenci, w podsystemie biotrofów (zjadających żywe organizmy) są to roślinożercy, odżywiający się żywymi roślinami, a w podsystemie saprotrofów (zjadających martwe szczątki organiczne) są to destruenci (saprofagi, roztocza, np. bakterie, grzyby, detrytofagi zjadające detrytus, np. kraby, małże, nicienie, owady, skąposzczety); dalszymi ogniwami są drapieżniki (drapieżnictwo) i pasożyty; ogólny typ łańcucha pokarmowego to: rośliny–zwierzęta roślinożerne–zwierzęta drapieżne–saprofagi; łańcuchy pokarmowe krzyżują się i rozciągają, tworząc sieć zależności pokarmowych, umożliwiających obieg materii i przepływ energii w ekosystemie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia