równowaga biocenotyczna
 
Encyklopedia PWN
równowaga biocenotyczna,
stan biocenozy, charakteryzujący się stabilnością łańcuchów pokarmowych i zespołów (równowaga strukturalna), pełnym wykorzystaniem energii wyprodukowanej w cyklu rocznym, bez nadwyżek i deficytów (równowaga energ.) i taką gospodarką zasobami miner., w której eksport poszczególnych pierwiastków równoważy ich import do biocenozy (równowaga materiałowa).
Równowaga biocenotyczna ustala się w trakcie procesów sukcesji ekol., w jej początkowych stadiach biocenozy są niezrównoważone — istnieje przewaga procesów produkcji i związany z nią przyrost biomasy; dopiero w stadium klimaksowym dochodzi do ustalenia równowagi biocenotycznej zarówno poprzez stabilizację struktur, jak też gospodarki materią i energią; wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych grup organizmów (zwłaszcza drapieżnictwo, pasożytnictwo i konkurencja), składa się na regulację biocenotyczną, w której wyniku jest ustanawiana równowaga biocenotyczna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia