ekologiczna wydajność
 
Encyklopedia PWN
ekologiczna wydajność,
miara, wyrażana w ułamkach lub procentach, określająca ilość energii lub materii przekazywanej między poszczególnymi ogniwami łańcucha pokarmowego;
wynosi 0,05–0,2, ponieważ zwykle 80–95% energii pobranej przez dane ogniwo jest zużywane na pokrycie jego kosztów utrzymania; ekologiczna wydajność fotosyntezy wynosi 2–5% energii promienistej Słońca docierającej do rośliny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia