roztocza
 
Encyklopedia PWN
roztocza, saprofity,
ekol. organizmy cudzożywne, które czerpią pokarm ze szczątków roślinnych i zwierzęcych, rozkładając je za pomocą enzymów na związki prostsze od wyjściowych;
roztoczami jest wiele bakterii i grzybów; roztocza odgrywają bardzo ważną rolę w obiegu pierwiastków w przyrodzie, uczestnicząc przy tym w procesie biologicznego samooczyszczania wód i procesie glebotwórczym; w wyniku rozkładu materii organicznej powstały produkty wyjściowe: próchnicy, torfu, węgla brunatnego i kamiennego oraz ropy naftowej, które na dalszym etapie diagenezy przechodziły przemiany chemiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia