wnętrzniaki
 
Encyklopedia PWN
wnętrzniaki, Gasteromycetes (Gastromycetes),
grupa grzybów saprofitycznych z klasy podstawczaków;
owocniki najczęściej okrągławe, zamknięte, otwierają się po dojrzeniu zarodników; np. purchawka, tęgoskór, promieniak.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia