samooczyszczanie się wód
 
Encyklopedia PWN
samooczyszczanie się wód,
ekol. naturalne procesy fiz. (rozcieńczanie, sedymentacja) oraz chem. i biol. reakcje rozkładu nadmiaru substancji org. dostających się do wód powierzchniowych ze ściekami;
biol. samooczyszczanie się wód zależy od składu organizmów, gł. bakterii i mikrofauny bakteriożernej, uczestniczących w rozkładzie materii org. do prostych związków miner., przyswajanych przez rośliny zielone; samooczyszczanie się wód jest jednym z czynników utrzymujących równowagę biol. w wodach (homeostaza ekosystemu); nadmierne nagromadzenie materii org., zwłaszcza zanieczyszczenie ściekami, prowadzi do nieodwracalnych zmian destrukcyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia