lęgniowe
 
Encyklopedia PWN
lęgniowe, grzybopływki lęgniowe, grzybopodobne lęgniowe, lęgniaki, Oomycota,
typ (gromada) organizmów zaliczany obecnie do królestwa grzybów, podkrólestwa Chromista;
obejmujący 9 rzędów, 25 rodzin, 95 rodzajów z ok. 700 gat.; większość to roztocza żyjące w wodach słodkich i mor., na obumarłych owadach, skorupiakach, rybach oraz na glonach i grzybach wodnych lub na resztkach organizmów z różnych grup systematycznych; niektóre lęgniowe są pasożytami; w Polsce największe problemy przysparzają fitopatologii gat. (np. z rodzajów Albugo, Aphanonomyces, Peronospora, Phytophthora, Plasmopora, Pythium) powodujące zarazę ziemniaka i mączniaka oraz choroby zgorzelowe i zgnilizny podziemnych i przyziemnych części roślin; szczególnie dokuczliwa jest w hodowli stawowej Saprolegnia, wywołująca chorobę zw. pleśnią ryb; plecha większości lęgniowych składa się ze strzępek o budowie komórczakowej (komórczak); odżywianie — wegetatywne; wspólną cechą lęgniowych jest wytwarzanie zarodników pływkowych (pływka) z dużymi, nierównej długości wiciami, umieszczonymi z przodu lub z boku; wiele faktów z biologii, ekologii i genetyki lęgniowych wymaga zbadania, są one niedostatecznie poznane lub w ogóle nie znane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia